Цілі сталого розвитку (ЦСР)
ЦСР набули чинності у січні 2016 року і лежатимуть в основі політики та фінансування ПРООН протягом наступних 15 років
Цілі сталого розвитку (ЦСР) — це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для людства.
Подолання бідності є однією з найбільших проблем, що стоять перед людством.
За період з 1990 по 2015 р. кількість осіб, які живуть в умовах крайньої бідності, зменшилася більш ніж наполовину, проте забагато з них досі борються за задоволення базових людських потреб.

У світі понад 800 млн людей досі живуть на суму, меншу за $1,25/день. Багато з них не забезпечені достатнім харчуванням, чистою питною водою та засобами санітарії. Жінки частіше живуть у бідності, ніж чоловіки, через нерівний доступ до оплачуваної роботи, освіти та майна.
Протягом останніх десятиліть кількість людей, які недостатньо харчуються, скоротилася майже вдвічі.
Багато країн, що постійно потерпали від голоду, зараз можуть задовольнити продовольчі потреби найвразливіших груп населення. Країни у Центральній і Східній Азії, Латинській Америці та Карибському басейні досягли величезних успіхів у подоланні крайнього голоду.

На жаль, у багатьох країнах крайній голод і недоїдання досі залишаються величезною перешкодою на шляху розвитку. Станом на 2014 рік, 795 мільйонів людей хронічно недоїдали. Понад 90 мільйонів дітей у віці до п'яти років мають небезпечно знижену вагу. А в Африці голодує кожен четвертий.
Від таких хвороб, як кір і туберкульоз, у світі щодня помирають понад 16 000 дітей.
Щороку понад 6 мільйонів дітей помирають до свого 5-го дня народження. Сотні жінок щодня помирають під час вагітності або від ускладнень під час пологів. У багатьох сільських районах лише 56% пологів приймають фахівці. Основною причиною смерті серед підлітків у країнах Африки на південь від Сахари є СНІД.

Ці смерті можна попередити за допомогою профілактики та лікування, освіти, кампаній по імунізації, а також програм з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я. Цілі сталого розвитку беруть на себе зобов’язання до 2030 р. подолати епідемії СНІДу, туберкульозу, малярії та інших інфекційних захворювань.
З 2000 року в забезпеченні загальної початкової освіти відбувся величезний прогрес.
Загальний показник охоплення шкільною освітою у регіонах, які розвиваються, у 2015 році досяг 91%, а кількість дітей, які не відвідують школу, в усьому світі зменшилася майже вдвічі. Рівень грамотності також різко зріс, а крім того, школу відвідують набагато більше дівчаток, ніж будь-коли раніше. Всі ці успіхи є видатними.

У деяких регіонах, які розвиваються, прогрес уповільнювався через високий рівень бідності, збройні конфлікти та інші надзвичайні ситуації. Через постійні збройні конфлікти у Західній Азії і Північній Африці спостерігається зростання кількості дітей, які не відвідують школу.
З 2000 року ґендерна рівність займає провідне місце в роботі ПРООН.
Припинення всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчаток є не лише базовим правом людини, воно має вирішальне значення для прискорення сталого розвитку. Неодноразово доведено, що розширення прав і можливостей жінок і дівчаток справляє позитивний вплив у всіх сферах і сприяє економічному зростанню та розвитку.

З 2000 року ми досягли значного прогресу. Школу зараз відвідують більше дівчаток, ніж 15 років тому, а у більшості регіонів було досягнуто ґендерного паритету в початковій освіті. На сьогодні 41% оплачуваних працівників поза межами сільського господарства складають жінки, тоді як у 1990 році цей показник становив 35%.
Дефіцит води впливає на понад 40% людей у всьому світі.
За прогнозами, підвищення глобальної температури в результаті кліматичних змін спричинить збільшення цієї тривожної цифри. Хоча з 1990 року 2,1 мільярда осіб отримали доступ до вдосконалених засобів очищення води, виснаження запасів чистої питної води є однією з основних проблем, які впливають на кожен континент.

У 2011 році 41 країна зіткнулася з дефіцитом води, 10 із яких фактично виснажили свої запаси поновлюваних ресурсів прісної води і тепер повинні покладатися на альтернативні джерела. За прогнозами, до 2050 року постійний дефіцит води впливатиме щонайменше на кожного четвертого.
З 1990 по 2010 рік кількість людей, забезпечених електроенергією, зросла на 1,7 млрд осіб.
По мірі зростання населення у світі так само зростатиме й попит на дешеву енергію. Світова економіка, заснована на викопному паливі, а також збільшення викидів парникових газів, викликає радикальні зміни кліматичної системи. Це впливає на кожен континент.

Зусилля, спрямовані на стимулювання розвитку екологічно чистої енергетики, посприяли тому, що станом на 2011 рік понад 20% енергії, що вироблялася у світі, походило з відновлюваних джерел. Проте досі один із п’яти людей на планеті не мають доступу до електроенергії.
У 2015 році кількість безробітних у світі перевищувала 204 млн.
Протягом останніх 25 років кількість робітників, які живуть в умовах крайньої бідності, суттєво знизилася, незважаючи на тривалий вплив економічної кризи 2008 року. У країнах, що розвиваються, чисельність середнього класу становить понад 34% загального числа зайнятих – у період з 1991 по 2015 р. їхня кількість майже потроїлася.

Водночас, оскільки світова економіка досі відновлюється після кризи, можна спостерігати уповільнення темпів розвитку, поглиблення нерівності і брак робочих місць на фоні зростання трудових ресурсів.
Понад 4 млрд людей у світі досі не мають доступу до Інтернету
90% тих, кому інтернет недоступний, живуть у країнах, що розвиваються. Подолання цього цифрового розриву має вирішальне значення для забезпечення рівноправного доступу до інформації та знань, а також стимулювання інновацій і підприємництва.

Технологічний прогрес також має важливе значення для знаходження оптимальних рішень для економічних і екологічних проблем, зокрема, створення нових робочих місць і підвищення ефективності використання енергії.
Нерівність доходів зростає, коли 10% найбагатших отримують до 40% загального світового доходу.
Найбідніші 10% отримують лише від 2% до 7% загального світового доходу. У країнах, що розвиваються, нерівність зросла на 11%, якщо брати до уваги зростання населення.

Таке зростання розриву вимагає формування обґрунтованої політики для розширення прав і можливостей нижнього процентилю отримувачів доходів, а також сприяння економічній інтеграції всіх, незалежно від статі, раси або етнічної приналежності.
Більше половини населення світу проживає в міських районах.
До 2050 року ця rskmrscnm зросте до двох третин усього людства. Сталого розвитку не можна досягти без істотного перетворення того, яким чином ми будуємо міські райони і керуємо ними.

У міських районах нерідко зосереджена крайня бідність, а національним і міським органам влади непросто розмістити зростаюче населення на таких територіях. Досягнення безпеки і сталого розвитку міст означає забезпечення безпечним і доступним житлом, а також модернізацію нетрів.
Економічне зростання і сталий розвиток вимагають термінового скорочення впливу на екологію.
Ефективне управління нашими спільними природними ресурсами, а також методи утилізації токсичних відходів і забруднюючих речовин, є важливими цільовими показниками у досягненні цієї мети.

Заохочення галузей, підприємств і споживачів до утилізації та скорочення обсягів відходів є настільки ж важливим, як і підтримка країн, що розвиваються, у запровадженні більш раціональних моделей споживання до 2030 року.
Глобальне потепління різко змінює людські життя. Діяти потрібно вже зараз.
Обсяги викидів парникових газів зростають: на сьогодні вони вищі на понад 50% порівняно з 1990 роком.

Повені на Західних Балканах призвели до вимушеного переселення тисяч людей. Скорочення льодовиків і зменшення водних ресурсів у Центральній Азії серйозно впливає на зрошення і виробництво гідроенергії. Молдова і південна Україна потерпають від сильних посух, які призводять до сільськогосподарських збитків. У світі немає жодної країни, яка б не відчувала серйозних наслідків зміни клімату.
Світові океани – основа глобальних систем, завдяки яким Земля придатна для проживання людства.
Завдяки морському і прибережному біорізноманіттю, понад три мільярди людей мають засоби до існування. Однак на сьогодні вже виловлено 30% світових рибних запасів, що нижче рівня, при якому можна забезпечити стабільні вилови.

Океани поглинають близько 30% вуглекислого газу, виробленого людьми, а від початку промислової революції закислення океану зросло на 26%. Забруднення морського середовища досягає тривожного рівня: на кожному квадратному кілометрі океану можна знайти до 13 000 предметів пластикового сміття.
Сьогодні ми є свідками безпрецедентної деградації земель.
Втрати орних земель у 30-35 разів перевищують звичайні темпи. Засухи та опустелювання також щороку зростають, спричиняючи втрату 12 мільйонів гектарів і негативно впливаючи на бідні громади у всьому світі.

З 8300 відомих порід тварин 8% уже зникли, а 22% перебувають під загрозою зникнення.

Цілі сталого розвитку спрямовані на збереження і відновлення наземних екосистем: лісів, водно-болотних угідь, гір. Зупинити обезліснення життєво важливо для пом'якшення наслідків кліматичних змін.
Посилення верховенства права і зміцнення прав людини є ключовими цілями.
Ми живемо у світі, що стає все більш розділеним. Деякі регіони досягли стійкого миру, безпеки і процвітання, тоді як інші потрапили у цикл конфліктів і насильства, що здаються нескінченними.

Високий рівень збройного насильства і нестабільності справляють руйнівний вплив на розвиток країни. В умовах конфлікту чи за відсутності верховенства права також поширені сексуальне насильство, злочинність, експлуатація і тортури. Країни повинні вживати заходи для захисту тих, кому загрожують найбільші ризики.
Сьогодні світ є більш взаємопов'язаним, ніж будь-коли.
Цілі сталого розвитку можуть бути досягнуті лише за умови відданості принципам глобального партнерства і співпраці. З 2000 до 2014 рр. обсяги офіційної допомоги, яка надавалася розвиненими країнами, збільшилися на 66%; проте гуманітарні кризи, викликані конфліктами чи стихійними лихами, вимагають усе більше ресурсів.

Координація політики, спрямованої на надання допомоги країнам, що розвиваються, в управлінні своїми боргами, а також залучення інвестицій до найменш розвинутих країн, мають життєво важливе значення для забезпечення сталого зростання і розвитку.
Made on
Tilda